Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

9 dec 2011
De nieuwe Doortrapper is uit!
29 jul 2011

Een fietster wier rijwiel was losgeknipt op het Centraal Station in Utrecht stapte naar de rechter, won de zaak en kreeg duizend euro schadevergoeding toegewezen.

Haar fiets stond niet in het rek maar leverde verder geen gevaar op. Daarom mocht de fiets niet zonder waarschuwing meegenomen worden. De Fietsersbond is blij met de uitspraak. Zie het artikel in de Volkskrant.

6 apr 2011
De drukte op de wegen rond Utrecht kan met 10% afnemen door meer te investeren in fiets en openbaar vervoer. Dat blijkt uit een pas verschenen rapport van adviesbureau Movares.
17 mrt 2011

Sinds zaterdag 19 maart het fietstransferium in Houten open. Wat een mooie fotoos! Het is bewaakt. Het is gratis. Het is vlak bij de sporen.

Wij zijn jaloers...... https://www.houten.nl/over-gemeente-houten/projecten/houten-centrum/fietsenstalling/fietstransferium/

 

15 feb 2011
De Fietsschool van de Fietsersbond is op zoek naar fietsdocenten die na een korte opleiding fietslessen gaan geven in de provincie Utrecht. De Fietsschool van de Fietsersbond is in 2007 opgericht met steun van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Fietsschool biedt fietslessen aan verschillende groepen van jong tot oud. Doel van de fietslessen is de deelnemers te leren technisch –beter- te fietsen, maar ook verkeersinzicht, vertrouwen en plezier in het fietsen komen aan bod.
12 feb 2011

TNO gaat een proef doen met een fietspad waar zonnepanelen in zijnn verwerkt. Goed idee! Voordelen voor ons fietsers: het zal een lekker glad fietspad zijn en het is een stimulans om fietspaden aan te leggen c.q. te onderhouden. Nadelen: wellicht diezelfde gladheid, een nat zonnepaneel is erg glad. Een ander nadeel is dat je als fietser de stroomproductie afremt. Je schaduw vermindert immers de lichtinval. Dan is fietsen ineens slecht voor het milieu, da's gek....

Zie SolaRoad
15 nov 2010

Laatste nieuws: er komt een loopbrug! Na een praktisch raadsbrede aandrang heeft het college nu toch een kans gezien om een noodbrug voor voetgangers en fietsers  (wel met fiets aan de hand) te realiseren.  De Fietsersbond feliciteert het stadsbestuur en de bewoners met dit resultaat. 

Het komende half jaar kunnen bewoners zonder auto uit Rivierenwijk geen boodscahppen meer doen in het winkelcentrum Smaragdplein. De toegang ertoe via de Oranjebrug en Diamantweg is geblokkeerd door groot onderhoud aan de brug. Omrijden of omlopen met de volle boodschappentas wordt te ver.

29 okt 2010

Anne Frankplein kan op korte termijn veiliger

Het Anne Frankplein, dat eerder dit jaar in het nieuws was vanwege de 17 ongevallen met fietsers in drie jaar tijd, kan met twee imaatregelen veiliger worden gemaakt, denkt Jan van der Horst van de Fietsersbond.  De eerste is het versmallen van de rijbaan die overgestoken moet worden tot 1 rijstrook. zodat al het naderende autoverkeer kan worden gezien en er geen auto meer 'achterom' opduikt.

De tweede maatregel is van de fietser te vragen/ eisen  om uitsluitend rechts houdend om de rotonde te rijden en de tegenrichting dus niet te gebruiken.  Het blijkt namelijk uit eigen ondervinding dat automobilisten en buschauffeurs in overgrote meerderheid  (bijna 100%) de overstekende fiets netjes voorrang verlenen. Fietsers uit de tegenrichting worden niet altijd tijdig opgemerkt. 

26 okt 2010

Stedenbouwkundige plannen voor de wijde omgeving van het Centraal Station koersen aan op klinkerfietspaden, waarop ook brommers gaan rijden. Auto en bus kunnen ongestoord over asfalt rijden. Fietsers kunnen straks gaan rijden over een lappendeken van opgebroken klinkerwegdek en omrijden voor elk onderhoud aan kabels en leidingen. College noch raad, heeft ooit gereageerd op signalen van de Fietsersbond hierover, laat staan ingegrepen met planwijzigingen.

13 okt 2010

Gemeenten hebben baat bij betere fietsroutes, het aantal autoritten kan met 18% verminderen door snellere fietsroutes. Dit staat in een rapport dat de Fietsersbond samen met de Kracht van Utrecht heeft aangeboden aan het BRU.

Met elektrische fietsen op betere fietsroutes komen fietsers in dezelfde tijd de helft verder. De auto kan dan nog vaker blijven staan.

6 okt 2010

De Kop van Lombok en het Westplein krijgen een totaal ander aanzien dan we gewend zijn. Doorgaand autoverkeer komt in een tunnel of kan straks met een veel kleinere ruimte toe. Buurtbewoners en gemeente zijn op 5 oktober in de moskee aan de Kanaalstraat bijeen geweest om wensen en eisen bij elkaar te zetten. De Fietsersbond was erbij om goede doorgaande fietsroutes in de plannen te krijgen.

Daarbij heeft de Fietsersbond aandacht gevraagd voor zowel de Kanaalstraat en het vervolg richting binnenstad als voor een betere fietsverbinding van de Vleutenseweg en de Cremerstraat met Leidseweg en Croeselaan.  De Damstraat mag niet de enige straat worden, waaraan alle noord-zuid fietsers vice versa gebonden zijn.  Er moet ook een route over het Lombokplein komen. 

23 sep 2010
Fietslicht stuk? Op zaterdag 2 en 16 oktober is er weer een fietsverlichtingsactie. Vrijwilligers van de Fietsersbond repareren dan kosteloos de fietsverlichting van voorbijgangers. Ook geven zij uitleg over verschillende soorten verlichting en hebben zij handige doe-het-zelftips. De actie vindt plaats op de Stadhuisbrug in Utrecht.
21 sep 2010
In de begroting van het nieuwe college is 8 miljoen opgenomen voor het verbeteren van de hoofdfietsroutes. Dat is goed nieuws! In ons Sterrenslag rapport hebben wij aangegeven waar volgens ons de knelpunten zitten.
12 sep 2010

Autovrije zondag 2010

De week van de mobiliteit is begonnen! Vandaag was de aftrap, met in Utrecht tegelijkertijd het UITfeest. Dat betekende (helaas) dat er aan het mobiliteitsplein (Vredenburg) weinig tot geen ruchtbaarheid is gegeven, waardoor het aantal bezoekers niet overweldigend was. Gelukkig liet het enthousiasme van degenen die wél aanwezig waren, niets te wensen over! Zie ook de foto's, waarop Hans en Theo te bewonderen zijn.

 

27 aug 2010
Het september nummer is uit (nog niet bezorgd maar al wel online).
8 jul 2010

Onder het motto “Beter te vroeg dan te laat” presenteert de Fietsersbond hartje zomer een wensenlijst voor de gladheidbestrijding op fietsroutes. Afgelopen winter hadden fietsers het zeer zwaar op spekgladde fietsroutes met duizenden valpartijen als gevolg. In de Tweede Kamer werden zelfs vragen gesteld over de vele gemeenten die fietspaden –te lang- links lieten liggen bij het bestrijden van gladheid.

7 jul 2010

Fietsersbond aan gemeente: vergeet bij nieuwe woningbouw de bergruimten voor fietsen niet !

Begin 2010 bracht de gemeente een programma van eisen voor een bouwplan voor nieuwe woningen aan de Amethistlaan in de inspraak.

In dit plan wordt een complete autoparkeervisie  neergelegd, maar geen woord is gewijd aan veilige en goed bereikbare fietsenbergruimte voor de toekomstige bewoners.  De Fietsersbond heeft op die tekortkoming gewezen en aangegeven dat de fietsenberging nog steeds niet in het landelijk bouwbesluit voor woningen  is voorgeschreven en dus door gemeentelijke programma’s van eisen moet worden vastgelegd.  Anders komt die er niet.

Toekomstige bewoners en belangstellenden voor de nieuwbouw aan de Amethistlaan : kijk uit want een woning waarbij je je fiets niet veilig kunt bergen is geen goed bewoonbare woning! 

6 jul 2010

De besluitvorming over de aanpak van de Top 5 routes door de gemeente Utrecht is afgerond. 

Uit de beantwoording van de inspraak van de Fietsersbond op enkele projectplannetjes op deze routes blijkt dat de integrale aanpak die onder wethouder van verkeer de Weger in 2008 nog  werd beloofd, is verzand in budgetkrapte en in afwegingen waarbij andere belangen dan het fietsen zwaarder wogen.  Aangezien dit besluiten zijn onder het nieuwe linkse college van wethouders,  is dat reden tot teleurstelling.

Jan van der Horst -6 juli 2010.

 

6 jul 2010

Utrecht, 6 juli 2010  (einddatum 1 maart 2011)

Presentatie door Fietsersbond van rapport gladheidbestrijding op fietsroutes

 Onder het motto “Beter te vroeg dan te laat” presenteerde de Fietsersbond hartje zomer 2010 een wensenlijst voor de gladheidbestrijding op fietsroutes. Afgelopen winter 2009-2010 hadden fietsers het zeer zwaar op spekgladde fietsroutes, met vele duizenden ongevallen als gevolg. In de Tweede Kamer werden zelfs vragen gesteld over de vele gemeenten die fietspaden –te lang- links lieten liggen bij het bestrijden van gladheid. De gemeente Utrecht was daarop geen uitzondering. De Fietsersbond vroeg daarom in een persbericht op 8 juli 2010 aan alle gemeenten in Nederland om zich voor te bereiden op een adequate aanpak van fietsroutes bij gladheid. Gemeenten hebben in de zomer  voldoende tijd om een goed plan te maken en ontbrekende materialen aan te schaffen.

Minister Eurlings vroeg de Fietsersbond een analyse te maken van het beleid van Nederlandse gemeenten. Het radioprogramma Dit is de Dag riep samen met de Fietsersbond luisteraars op om de situatie in hun gemeente te melden. Samen met de meldingen op het Meldpunt van de Fietsersbond kon de bond een goed beeld schetsen van de situatie op de fietspaden in de winter van 2009 op 2010, met zijn vele sneeuwdekdagen.

Afdeling Utrecht Stad van de Fietsersbond deed er bij de overhandiging aan Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het stadhuis van Utrecht meteen een specifiek advies voor de stad Utrecht bij.  Kortweg luidde dat: beperk je niet tot alleen maar fietspaden, maar behandel ook straten binnendoor die in een drukke fietsroute zitten. En veeg niet alleen de eerste anderhalve meter, maar ruimer, omdat anderhalve meter ruimte nog steeds onbegaanbaar is voor fietsers en voetgangers samen.

Jan van der Horst.

 

2 jun 2010
In het verleden organiseerde de Fietsersbond “zomeravondfietstochten”. In 2009 was er een geslaagde tocht – ondanks de regen – langs de Limes, de oude grens van het Romeinse rijk. Om de traditie vast te houden zal op 17 juni een zomeravondfietstocht worden georganiseerd. Het thema van de tocht is nog onbekend, maar het wordt een route langs ijssalons. Verzamelen om 19.30 uur bij IJssalon Italia, aan de Adriaan van Ostadelaan 14 in Utrecht.
12 mei 2010
Op donderdag 27 mei 2010 vindt de ALV van de afdeling Utrecht plaats in het Milieucentrum, Oudegracht 60. Alle leden van de afdeling zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ALV. Na een kort huishoudelijk gedeelte zal de rest van de avond gericht zijn op het thema “Fietsparkeren: Rekken en erbij blijven”. Twee winnaars van de prijsvraag die de Gemeente Utrecht hierover had uitgeschreven zullen hun plannen presenteren, waarna ruimte is voor discussie.
25 apr 2010
Het jaarverslag 2009 staat nu online, zie de pagina met jaarverslagen.
5 apr 2010
Het activiteitenplan 2010 staat op de site bij Activiteiten.
17 mrt 2010
Jan van der Horst heeft een analyse gemaakt van het strooibeleid en de uitvoering daarvan deze winter. Zie hier zijn presentatie.
14 mrt 2010
De onderafdeling Nieuwgein is een weblog gestart. Het adres is:
http://fietsersbondnieuwegein.blogspot.com/
1 mrt 2010
Dit is een lijst van klachten met betrekking tot het strooien van fietspaden in de gemeente. Contactadres voor klachten is: Afval@utrecht.nl
26 dec 2009
Meer dan 200 knelpunten op vijf hoofdfietsroutes in de stad Utrecht, en van elk knelpunt een foto met commentaar. Zo ziet de fotoreportage eruit die de Fietsersbond aan wethouder de Bondt heeft overhandigd. De wethouder zal de foto's gebruiken bij een grondige renovatie van de vijf routes. Het rapport met de samenvatting van de resultaten en de fotoreportages staan hier.
23 nov 2009

In de Doortrapper van september 2009 staat een stukje over de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarin werden ook een paar kritische opmerkingen gemaakt over de reacties van bewoners in Oog in Al op een inspraakavond van de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft het comité "Pas op! Fietsbrug!" de Fietsersbond een brief gestuurd en op hun website geplaatst.

Als reactie heeft de Fietsersbond afdeling Utrecht een brief teruggestuurd. Deze brief bevat een bijlage.

In deze bijlage wordt ons standpunt over de fietsverbinding door Oog in Al uitvoerig toegelicht. Er wordt met name ingegaan op nut en noodzaak van de fietsbrug op de locatie van het Victor Hugoplein.

4 nov 2009

De fietsmaatregelen uit het ALU kunnen we allemaal wel goedkeuren,

maar waar het aan ontbreekt is een inzet van het stadsbestuur om fietsers/fietsroutes te beschermen tegen de druk van het gemotoriseerde verkeer. Wij pleiten hier nog maar eens voor autoknips als strategisch instrument om het fietsen te bevorderen en zo verder de luchtvervuiling terug te dringen.

Autoknips maken een autorit in de stad en vooral binnen de wijk langer en dus onaantrekkelijker dan een fietsrit. Daar komt nog bij dat autoknips de verkeersdruk op fietsroutes verlichten en zo het fietsen verder stimuleren.

7 okt 2009
Afgelopen zaterdag hield de Fietsersbond de eerste van drie verlichtingsacties op de Stadhuisbrug. Vrijwilligers repareerden gratis het fietslicht van voorbijgangers. De volgende twee acties zullen op 10 en 17 oktober plaatsvinden.
9 sep 2009

Tijdens de autovrije zondag zal de fietsersbond afdeling Utrecht de Herenroute weer tijdelijk bewegwijzeren. De Herenroute is een alternatief voor de overbelaste fietsroute Nachtegaalstraat-Nobelstraat-Vredenburg. De Herenroute loopt door de 3 H's: Herenstraat, Hamburgerstraat, Haverstraat naar de Mariaplaats en Centraal Station (streekbuszijde).

De gemeente Utrecht gaat deze route voorzien van wegwijzers. Dit zou medio 2009 gebeuren. De Fietsersbond gaat in afwachting van de definitieve bordjes tijdelijke bewegwijzering aanbrengen. Wil je er bij zijn of meehelpen, kom dan op 13 september om 14.00 uur naar het Moreelseviaduct (viaduct over Catharijnesingel tussen Mariaplaats en streekbusstation).  Om 15.00 uur is de officiële opening van de Herenroute, op dezelfde locatie.

13 aug 2009
Verzet van bewoners groeit, Fietsersbond steunt gemeente in streven realisatie 

Al in het Masterplan Leidsche Rijn van 1995 is een fietsbrug tussen de Everard Meijsterlaan in de wijk Oog in Al, en het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn  geprojecteerd. De nieuwe brug wordt deel van een verbinding tussen de Everard Meijsterlaan in Oog in Al en de Langerakbaan en Groenedijk in Leidsche Rijn-Langerak. Nu de realisatie ervan nadert met de eerste ontwerpschetsen, stijgt het verzet bij bewoners van de straten die met de hellingen van de brug te maken krijgen.  

Tijd voor de Fietsersbond om de eigen opvatting erover aan de stad te presenteren. Want het zou toch bizar zijn dat na veertien jaar waarin het binnen de Utrechtse gemeenteraad het een goed gebruik was om wethouders te bevragen waar die brug nu eens blijft, de brug sneuvelt zodra concrete plannen worden voorgelegd aan bewoners.

4 mei 2009

26 mei 2009, 20 uur

Balistraat 59

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Jaarrekening 2008.
  3. Kascommissie voor het financiële jaar 2008.
  4. Begroting 2009.
  5. Jaarverslag 2008.
  6. Verkiezing bestuur 2009.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.
4 mei 2009

Vanaf begin juni kunnen fietsers weer rijden over de oude route tussen Sijpesteintunnel en Vredenburg en is de onhandige slinger om het Smakkelaarsveld niet meer nodig. Wel blijft de zijde van de Mediamarkt (de ventweg) afgesloten.

Verder wordt begin juni een stalling met 2500 fietsplaatsen op het Smakkelaarsveld boven het water van de Leidsche Rijn voltooid. Een deel ervan is sinds 7 april opengesteld. Deze stalling wordt ontsloten via een nieuw fietspad dwars over het Smakkelaarsveld. Het Leidsche Veer wordt als fietsroute afgesloten met uitzondering van het stukje tussen de nieuwe stalling en de Daalsesingel. De afgesloten ruimte wordt dan deel van een grote werkkuil voor het verleggen van kabels en leidingen .

De nieuwe stalling Smakkelaarsveld is tot 2013 bedoeld als capaciteit voor het opvangen van verliezen aan klemmen bij bouwwerken her en der in het stationsgebied. Ze is gratis met wel toezicht, maar geen bewaking (dus niet met bonnetjes).

23 jan 2009
 

Na het vorige week geuite bezwaar van de Fietsersbond over het ruimen van fietsen bij het CS en de publicatie in het AD/UN heeft het Parkeerbedrijf erkend dat de stadswachten zich niet hadden gehouden aan de regels Als “excuus-gebaar” kunnen gedupeerde fietsers hun fiets gratis ophalen (normaal kost dat euro 12.50) op de Kanaalweg en zij krijgen bovendien een fietsslot en een 10-strippenkaart op de fietsenstallingen! Hulde voor deze sympathieke actie van de Gemeente!

 

19 jan 2009

Diverse leden van de Fietsersbond zagen vorige week werklieden bezig met het doorslijpen van kettingsloten van fietsen welke niet hinderlijk geparkeerd waren rondom het Centraal Station te Utrecht. De gemeente mag dit alleen doen om gevaarlijk en/of hinderlijk gestalde fietsen gaat (zie foto van tekst op de borden rondom het CS). De stadswachten zijn kennelijk van mening dat elke niet de klem geplaatste fiets zonder pardon verwijderd kan worden.

26 nov 2008

De Fietsersbond heeft een brief gestuurd aan het college van B&W in Utrecht als reactie op het ALU 2008.

 

29 okt 2008
De gemeente Houten heeft de strijd om de titel Fietsstad 2008 van de Fietsersbond gewonnen. De jury onder voorzitterschap van Jeltje van Nieuwenhoven was unaniem enthousiast over de manier waarop Houten al bijna dertig jaar de fiets centraal stelt in de inrichting en uitbreiding van de gemeente. “Het werd tijd dat deze gemeente die jaarlijks vele buitenlandse cameraploegen ontvangt om haar unieke en consequente fietsbeleid, ook in Nederland de meer dan verdiende erkenning  krijgt”, aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond.
25 okt 2008

Leefbaar Utrecht heeft een persbericht uit doen gaan waarin zij hun vragen aan de raad over fietspaden met glas er in toelichten:

De gemeente Utrecht maakt werk van het onderhoud van haar fietspaden, dat juicht Stadspartij Leefbaar Utrecht van harte toe. Echter, de toepassing van scherp glas in tenminste één fietspad op landgoed Rijnauwen doet ons de ogen fronsen, aangezien men van glas vrij gemakkelijk lekke banden kan krijgen. Bovendien is Rijnauwen een nogal ongunstige plek voor het krijgen van een lekke band vanwege de afwezigheid van een bandenplakservice aldaar.

22 okt 2008
Op zaterdag 11 oktober was de eerste fietsverlichtingsdag van de Fietsersbond. En dat was een groot succes. Van ongeveer 40 fietsers werd de verlichting hersteld. Vaak waren het grote reparaties waarbij ook voor- of achterlicht moest worden vervangen. Op zaterdag 25 oktober is de Fietsersbond er weer. Van 11.00 tot 16.00 uur staan de vrijwilligers van de Fietsersbond op de Stadhuisbrug in Utrecht weer voor u klaar om uw defecte fietsverlichting gratis te repareren onder het motto 'Licht aan, daar kun je mee thuiskomen'. Dit met het oog op de wintertijd die binnenkort ingaat.
25 sep 2008

Het was goed toeven in de stralende zon op het Je Auto Uit Feestplein. Een relaxte sfeer en veel soorten wielen om te proberen en verliefd op te worden. Bekijk de fotoos.

8 sep 2008

Activiteiten op het 'Je Auto Uitfeest Plein' (kruising Catharijnebaan/ Mariaplaats).

16 aug 2008
Fietswegwijzers verwijderd op last van gemeente Utrecht
23 jul 2008
Galgenwaardsepad eindelijk weer open.
18 jul 2008

Afke Huitema, student Industrieel Ontwerpen, studeerde onlangs af met een fiets die oplicht in het donker.

‘Verkeersveilige dingen zijn vaak heel suf,’ aldus Afke Huitema. ‘Ik wilde graag iets nuttigs doen voor de fietser in het verkeer, omdat er zoveel fietsers gewond raken in het verkeer. Maar echt ‘hip en happening’ is het onderwerp niet. Tijd voor een LEUK item dus, eentje waar je je niet voor hoeft te schamen.

22 jun 2008
Woensdag 2 juli 2008; 19.00 uur Rondje Domplein (Utrecht) - Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn) Georganiseerd door de Fietsersbond in het kader van de Zomeravond Fietstochten, i.s.m Stichting Domplein 2013, Milieuraad Utrecht en de Passie voor Utrecht. Op woensdagavond 2 juli vond de OVER-BRUGGEN-TOCHT plaats, een zomeravond-fietstocht tussen het Domplein en Park Castellum Hoge Woerd. Zie het fotoverslag.
18 jun 2008

De gemeente Utrecht heeft een rapport laten maken door het onderzoeksbureau  Hendriks en Rademakers over de mogelijkheden van een leenfietssyteem in de stad Utrecht. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding een vorig jaar door de VVD geïnitieerd plan voor de leenfiets in Utrecht, waarna de gemeenteraad opdracht gaf tot een haalbaarheidsonderzoek door het Parkeerbedrijf.

29 mei 2008
Ja, je leest het goed: de gemeente heeft de Fietsersbond gevraagd mee te helpen verkeerslichten op hoofdfietsroutes uit te zoeken die verantwoord uitgeschakeld kunnen worden. Let de komende weken goed op en laat ons weten waar je denkt dat verkeerslichten gedoofd kunnen worden. Mail naar utrecht@fietsersbond.nl.
13 mei 2008
Het jaarverslag 2007 is gereed en nu hier te lezen.
13 mei 2008
Wie zaterdag 7 juni in de stad Utrecht is, kan raar opkijken als er opeens een stoet met naakte fietsers voorbijkomt.
3 mrt 2008
De nieuwe bewaakte gemeentelijke fietsenstalling ‘Stationsplein’ (voorheen de ‘Weggeefwinkel’) is vanaf  maandag 3 maart open.
3 feb 2008
Voordat fietsbezitters kunnen genieten van zeshonderd nieuwe fietsrekken in het stationsgebied, hebben ze eerst tijdelijk te maken met een nog groter tekort aan fietsplaatsen.
1 feb 2008
Fietsersbond vreest gevaar op  fietsroute Hoograven - Nieuwegein onder de A12
31 dec 2008
Geschokt en bedroefd zijn wij door het plotselinge bericht dat onze rots in de branding Gerard Raemaekers op 60 jarige leeftijd onverwacht is overleden.
1 dec 2007
De Fietsersbond Utrecht maakt bezwaar tegen de grootscheepse bezemactie van de Gemeente Utrecht om weesfietsen te verwijderen rond het CS, omdat de gemeentelijke informatievoorziening rond het station nog steeds slecht is en verweesde fietseigenaren dus niet zullen begrijpen waarom hun fiets verdwenen is.
29 nov 2007
Stichting Stade, een gespecialiseerde welzijnsorganisatie voor de stad Utrecht, is in het kader van het project 'Rechtstreeks'
(vriendschapsbemiddeling en activerend huisbezoek) op zoek naar een tandemfietser.
28 nov 2007
Spoorbeheerder ProRail heeft de Fietsersbond een conceptplan voor meer vrije fietsklemmen bij station Utrecht Overvecht voorgelegd met het verzoek om commentaar. ProRail heeft een uitbreiding gepland tot 1140 fietsklemmen. Of dat voldoende is...?
27 nov 2007
De afgelopen week zijn er aan de Rijnkade (bij de achteringang van V&D) 254 fietsparkeerplaatsen bijgekomen. Daarmee is het aantal stallingplaatsen rond Utrecht CS de afgelopen 12 maanden met bijna 1800 plaatsen uitgebreid. Voor 2008 wordt voorzien in uitbreiding van circa 2500 fietsparkeerplaatsen. Naast uitbreiding van parkeermogelijkheden gaat de gemeente door met opschoningsacties door het verwijderen van fietswrakken en te lang gestalde fietsen.
25 sep 2007
Het is een klassieker geworden, de jaarlijkse fietsverlichtingactie. Laat GRATIS je fietslamp(en) repareren, vraag naar de voorwaarden :-).
16 sep 2007
Fietsteams van de Fietsersbond wijzen op 23 september 2007 mensen de weg naar de verschillende locaties van 'Kunst in mijn Buurt'.