Nieuwsarchief

1 feb 2008

Vrachtverkeer Van Hees bedreigt fietspassage onder A12 bij plan BEFU Hoograven


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

Als aannemer Van Hees op het BEFU - terrein in Hoograven wordt gevestigd, moeten fiets en vrachtauto de nauwe doorgang onder de A12 in de Verlengde Hoogravenseweg delen. De Fietsersbond leidt dit af uit de berichtgeving hierover in Ons Utrecht van 23 januari 2008. Daarmee wordt een belangrijke doorgaande fietsroute tussen Hoograven en Nieuwegein belast met langsdenderend en plotseling frontaal opduikend zwaar verkeer. Want er is geen ruimte om fiets en vrachtauto daar veilig tegelijk af te wikkelen.  

 

De route is in elk geval in gebruik bij leerlingen uit Houten en Nieuwegein van de vestiging Zorg en Welzijn van ROC-ASA op de Pagelaan in Hoograven. Ook liggen sportvelden en een speeltuin tegen het BEFU terrein aan. Via de Verlengde Hoogravenseweg met daarin de onderdoorgang bij de A12 is een groot gebied met werkgelegenheid ten zuiden van de A12 voor inwoners van de wijk Hoograven met de fiets bereikbaar. Het is bovendien de kortste  route met de fiets naar Nieuwegein- Plettenburg en Nieuwegein -Jutphaas. 

 

De Fietsersbond concludeert dat de fietsroute blijkbaar geen enkele rol heeft gespeeld bij de besluitvorming van het stadsbestuur over de vestiging van aannemer Van Hees. Dat stadsbestuur  zegt hoog in te zetten op het fietsen. Het heeft eerder  de Verlengde Hoogravenseweg in het eigen fiets- en verkeersplan aangewezen als onderdeel van het doorgaande routenetwerk voor de fiets. 

Maar net als bij de Rijnkade, de Weg tot de Wetenschap, en de toegang tot Lage Weide is de praktijk dat projecten mogen doorgaan zonder grondige toets vooraf op de ergonomie van de fietsroutes.  

 

De Fietsersbond hoopt, gelet op de complexiteit van en de vele betrokkenen bij het project, dat het nog niet te laat is om de fietsroute te redden.

De Fietsersbond roept ook de gemeente Nieuwegein op niet mee te werken aan een verkeersplan op haar grondgebied dat vrachtverkeer op de fietsroute mogelijk maakt. De Fietsersbond vindt dat het schilderen van fietsstrookjes – de gemeentelijke gewoonte bij dit soort situaties - geen oplossing biedt voor de gevaarlijke menging van fiets en vrachtauto.