Nieuwsarchief

18 jun 2008

Leenfietsen in Utrecht?


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

In tegenstelling tot het initiatiefvoorstel van de VVD komen de onderzoekers tot de conclusie dat een leenfietsensysteem gebaseerd moet zijn op vaste verhuurstations en niet op losse fietsen die her en der over de stad verspreid staan. De aanbeveling is om de OVfiets uit te breiden als een netwerksysteem voor de hele stad en kleinschalig te beginnen. Lees het rapport.

De Fietsersbond denkt hier anders over: Alleenbij een fijnmazig netwerk van fietsuitleenstations wordt een kritische massa bereikt die voldoende is om zoveel mensen op de leenfiets te krijgen, dat er een significante verandering komt in andere vormen van vervoer (auto en OV). Lees meer over de reactie van de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond. De gemeente Amsterdam kijkt ondertussen de kat uit de boom en wacht haalbaarheidsonderzoek in Utrecht af (volgens empire).