Nieuwsarchief

1 dec 2007

Fietsersbond tegen bezemactie


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

Fietsersbond wil eerst goede informatie in het stationsgebied voordat gemeente fietsen verwijdert

De Fietsersbond afdeling Utrecht maakt bezwaar tegen de grootscheepse bezemactie van de Gemeente Utrecht om weesfietsen te verwijderen rond het CS, omdat de gemeentelijke informatievoorziening rond het station nog steeds slecht is en verweesde fietseigenaren dus niet zullen begrijpen waarom hun fiets verdwenen is. Verder is het tijdstip in de kerstvakantieperiode uiterst ongelukkig gekozen.

Anderhalf jaar geleden telde de Fietsersbond 9400 fietsen op straat bij het CS , terwijl er 3400 klemmen waren. De Fietsersbond is dus blij dat de gemeente extra klemmen plaatst, al zal de fietschaos niet snel verdwijnen bij een tekort van minstens 6000 fietsparkeerplekken.

De Fietsersbond heeft op zich geen bezwaar dat de gemeente fietsen verwijdert die langer dan 28 dagen bij het CS staan, want daardoor kan plaats vrij komen voor treinreizigers die hun fiets voor 1 of 2 dagen willen parkeren. Desalniettemin heeft de Fietsersbond bezwaar tegen deze grootscheepse actie van de gemeente omdat de gemeente haar toezegging op het gebied van goede informatievoorziening bij het CS nog niet is nagekomen. Deze toezegging werd een jaar geleden gedaan naar aanleiding van een petitie die de Fietsersbond op 12 oktober 2006 namens meer dan 1000 burgers aangeboden heeft aan B en W en de Gemeenteraad met een oproep tot meer fietsparkeergelegenheid rond het CS. Tevens werd bij die gelegenheid een document overhandigd met “Fietsvriendelijke adviezen” voor de Gemeente ten behoeve van fietsparkeerders .

Hierin werden 8 adviezen gegeven. Slechts 1 van deze 8 adviezen (de automatische telefoonbeantwoording) is tot op heden opgevolgd, ondanks toezeggingen van de gemeente. De Fietsersbond vindt het onverteerbaar dat de honderden fietsers die hun fiets in januari niet terug zullen vinden, zonder dat er een behoorlijke informatievoorziening is. Als een verweesde fietser terugkomend van het kerstreces zijn of haar fiets niet terug vindt weet de reiziger niet of de fiets echt gestolen is of dat de politie of de gemeente de fiets heeft weggehaald. Nergens is duidelijk te lezen dat de gemeente regelmatig fietsen verwijdert en hoe zij te werk gaat.

Het Parkeerbedrijf van de Gemeente Utrecht heeft de Fietsersbond al een jaar geleden beloofd de situatie te zullen verbeteren met o.m. nieuwe en informatieve borden en een nummering van de fietsparkeervakken. Dit is tot op heden niet gebeurd en de Fietsersbond is dan ook van mening dat de gemeente eerst meer fietsvriendelijkheid moet tonen, voordat weer opnieuw grootscheepse fietsverdwijnacties worden gehouden.

Het is de Fietsersbond een doorn in het oog dat de gemeente toezeggingen doet die niet waargemaakt worden of zo lang duren dat honderden fietsers onnodig de dupe worden.