Nieuwsarchief

25 okt 2008

Leefbaar Utrecht stelt vragen over "glasfietspad"


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

Fractievoorzitter Vincent Oldenborg van Stadspartij Leefbaar Utrecht heeft al heel wat vreemds zien gebeuren, maar verwondert zich over het gemeentelijk besluit om scherp glas te verwerken in een fietspad: “Wij willen weten waarom deze keus is gemaakt, om hoeveel fietspaden het gaat en waar deze zich bevinden. Ook wil Leefbaar Utrecht weten wanneer het glas uit het fietspad verwijderd wordt en of gedupeerde fietsers schadeloos gesteld worden. En boven alles moet voorkomen worden dat er ooit nog glashoudend puin gebruikt wordt voor de verharding van fietspaden!”

 

De aanleg van glashoudende fietspaden is bovendien merkwaardig, omdat het college zegt veel waarde te hechten aan het gebruik van de fiets om de bereikbaarheid van de stad te vergroten. Onder andere in het Actieplan Luchtkwaliteit worden mooie woorden gesproken over het belang van de fiets, maar Leefbaar Utrecht ziet die mooie woorden niet op straat terug. Vincent Oldenborg: “Nu is het een fietspad met glas, eerder deze week een fiets-wandelbrug over de Vecht van hooguit 1 meter breed en van de zomer was de noodbrug in De Meern niet eens toegankelijk voor fietsers. Men laat nog te veel steken vallen om van een gericht fietsbeleid te kunnen spreken.”

Stadspartij Leefbaar Utrecht stelt vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over deze kwestie.