Nieuwsarchief

19 jan 2009

Maak bezwaar als je fiets ten onrechte is weggehaald


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

Ben jij ook fietsweeskind geworden en is jouw fiets onvindbaar? Maak dan bezwaar bij de gemeente en probeer de onkosten terug te krijgen! De dienders maken altijd een foto van de weggehaalde fiets en deze kan als mede-bewijs dienen om aan te tonen dat de fiets niet hinderlijk of gevaarlijk stond. Deze foto kan je opvragen. Maak het je gemakkelijk en gebruik een voorbeeld-bezwaar-formulier, dat je kan vinden op de website van de Fietsersbond: www.fietsersbond.nl. Bel eerst naar het fietsdepot van de gemeente, Kanaalweg 50,: 030 286 4848. De Fietsersbond Utrecht heeft geklaagd bij de gemeente: zie het artikel in het AD.

Achtergrond: in 2006 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, die door het college van b en w is overgenomen. Vanwege het tekort aan vrije klemmen mag niet alles buiten de klem zomaar worden verwijderd.

Het is de bedoeling

- alleen met de nultermijn waarschuwen (= een half uur tevoren een rood etiket op de fiets) uitsluitend voor fietsen die hinderlijk of gevaarlijk staan gestald. Bijvoorbeeld over het fietspad hangen of toegangen blokkeren

- waarschuwingstermijn van een etmaal (24 uur met groen etiket op de fiets): voor fietsen die buiten de rekken staan (=fout geparkeerd) maar niet hinderlijk of gevaarlijk. De gemeentesite zegt zelfs: hinderlijk is een etmaal, gevaarlijk een half uur, maar ga er voor de zekerheid vanuit dat hinderlijk ook gevaarlijk kan zijn. Zet je fiets nooit op een met parkeerverbod gemarkeerde ruimte.

- weesfietsen (blauw etiket, waarschuwingstermijn vier weken, kan ook gehecht worden aan fietsen in de rekken, om het dichtslibben van de capaciteit voor reizigers te voorkomen).

- wrakken (geel etiket): kapotte fietsen mettermijn een half uur.

Weesfietsen zijn fietsen die kennelijk door de bezitter zijn afgestoten.

Het hele verhaal vind je op de gemeentesite www.utrecht.nl , verkeer, parkeren, fiets weg?

De Fietsersbond vindt dat het tekort zsm moet worden ingelopen maar vindt het beleid voor het wegslepen op zich redelijk zolang er tekort is. Wat telkens fout gaat:

- dienders van Stadstoezicht (een afdeling van Stadswerken) lappen de richtlijn aan de laars en slepen toch alles weg

- er wordt geen signaal achtergelaten dat er is weggesleept zodat de fietser die zijn vehikel mist denkt dat die gestolen is.

Vanwege de houding van de handhavers is bezwaar maken tegen het verwijderen (onkosten terugkrijgen) vaak nodig. Dat kan met het landelijke formulier op www.fietsersbond.nl. Van de wegggesleepte fietsen wordt een foto gemaakt door de dienders, zodat je kunt terugzien of je echt gevaarlijk of hinderlijk stond.