Nieuwsarchief

13 aug 2009

Fietsbrug Langerak - Oog in Al


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

Fietsbrug past in stedelijke netwerk van doorgaande fietsroutes

 

Wanneer een stad zich over een breed kanaal heen zo sterk uitbreidt als nu is gebeurd met Leidsche Rijn, dan komt het midden (zwaartepunt) van de stad te liggen in de zone om het Amsterdam Rijnkanaal. Er zit juist in dat zwaartepunt nog in het fietsnetwerk een te groot gat tussen de bestaande bruggen: Hogeweide - en Meernbrug. Die liggen 2 kilometer uit elkaar. In het algemeen in goed fietsbare grote steden is een net van doorgaande fietsroutes met een maaswijdte van ruwweg 500 meter nodig. 

Ook is de Fietsersbond van mening dat het Utrechtse netwerk van fietsroutes een overmaat aan routes langs drukke verkeerswegen kent, en een tekort aan doorgaande routes "binnendoor". De geplande brug past dan goed in ons streven naar meer autoluwe routes.

In de derde plaats biedt de nieuwe fietsbrug ook veel meer keuzevrijheid voor fietsers: als er eens een uitligt wegens onderhoud of andere verstoring, dan is de dichtstbijzijnde volgende brug altijd bij de hand. En meer mensen zullen kunnen kiezen tussen verschillende oplossingen voor een rit tussen de beide stadsdelen aan weerszijden van het Amsterdam Rijnkanaal.  Modelberekeningen verwachten ongeveer 3500 fietsen per etmaal over de brug, dat is ruim voldoende voor de moeite om hem te realiseren. Trajecten die duizenden fietsers per etmaal dragen behoren in het hele land tot de drukkere, belangrijke routes in het fietsverkeer.

Geen onmogelijke opgave; toch weerzin bij bewoners

Een rechte helling naar de Everard Meijsterlaan zou veel te steil worden om voor alle fietsers bruikbaar te zijn. De helling wordt dus hoe dan ook een helling met bochten en kronkels. Dat biedt mogelijkheden om de helling zo "op te vouwen" dat die zo goed mogelijk in de omgeving kan worden ingepast.  Daarbij mag de ergonomie van het fietsen door bochten in hellingen niet uit het oog worden verloren.

De door de gemeente gepresenteerde eerste schetsen zagen er veelbelovend uit. Maar daar denken de omwonenden anders over. Dat bleek op 30 juni 2009 toen de gemeente voor het eerst naar buiten trad met een planpresentatie voor omwonenden.  Het werd meteen weggehoond. Het verslag ervan is te vinden op de website van Ronduit Weg www.ronduitweg.nl .  Meer over dit project, ook met luchtfoto's en kaartbeelden, is te vinden op www.utrecht.nl/fietsbrug-ark.

De Fietsersbond vindt dat verzet van bewoners jammer, maar kan er weinig mee.  Als het aan bewoners ligt, kunnen zelfs niet eens hobbelige klinkerpaden van ventwegen in de stad worden vervangen door meer effen klinkers vanwege de waardedaling van mijn huis. 

De grote bewonersweerstand tegen de fietsbrug als was dan ook te verwachten, maar de Fietsersbond hoopt toch dat gemeente, Fietsersbond en bewoners er uitkomen met een goed ingepaste en ergonomische fietsbrug en helling.  Een absoluut verbod voor brommers en scooters om de brug te gebruiken zou daar weleens een belangrijke voorwaarde voor kunnen zijn.