Nieuwsarchief

23 nov 2009

Brief fietsbrug Oog in Al


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

In de Doortrapper van september 2009 staat een stukje over de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarin werden ook een paar kritische opmerkingen gemaakt over de reacties van bewoners in Oog in Al op een inspraakavond van de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft het comité "Pas op! Fietsbrug!" de Fietsersbond een brief gestuurd en op hun website geplaatst.

Als reactie heeft de Fietsersbond afdeling Utrecht een brief teruggestuurd. Deze brief bevat een bijlage.

In deze bijlage wordt ons standpunt over de fietsverbinding door Oog in Al uitvoerig toegelicht. Er wordt met name ingegaan op nut en noodzaak van de fietsbrug op de locatie van het Victor Hugoplein.