Nieuwsarchief

1 mrt 2010

Zwartboek strooien gemeente Utrecht winter 2009-2010


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

 

Afval@utrecht.nl nu het aanspreekadres blijkt uit gemeentesite. 

Nijntje Pleintje, bruggen Noorderbrug, Asch van Wijkbrug

Deze schakels in het hoofdnet fiets zijn niet behandeld: 2 februari Henk Hendriks (Meldpunt Fietsersbond)

Neude, Voorstraat

Klacht op 15 januari: niet geveegde diepe slush op fietspaden. Ria Klarenbeek (op Meldpunt Fietsersbond)

Fietspad door Griftpark

Niet behandeld fietspad (ondanks deel hoofdfietsnet volgens GVVP besluit –red). Henk Hendriks 2 februari (op Meldpunt Fietsersbond)

Papendorpsepad  zuid van afslag Groenewoudsedijk

Niet behandeld fietspad Sally Mens, 8 januari 2010 en Sjors van de Maat 8 januari (meldpunt Fietsersbond)

Briljantstraat ten Constant Erzeijstraat

niet geveegde fietspaden

Marja van Veen 14 januari (meldpunt Fietsersbond)

Mauritiuslaan achter Bastionhotel

Sally: niet behandeld fietspad (ca. 8 januari 2010)

Alendorperweg

Jan van der Horst, 14 januari,  grotendeels niet behandeld, spiegelglad gereden, vooral het deel in de autoluwe gebieden (alleen autodeel gestrooid)

Fietspad langs Parkzichtlaan

Jan, 14 januari, helemaal wit, volledig onbehandeld

Sijpesteinkade verijst op helling

Laatst 18 december 2009 Jan van der Horst gezien en gemeld overleg met wethouder de Bondt. Opnieuw gemeld 22 december door Steven de Rooij (ook op Fietsersbond Meldpunt)

Lunetten: Houtensepad “Gaasterland-Treek-Goeree-Koppeldijk

Al de Coole (Meldpunt Fietsersbond) 25 januari.  Na de sneeuwval van 24 januari bleef deze fietscorridor door Lunetten onbehandeld waardoor een vastgereden harde glibberstructuur ontstond.

Weg tot de Wetenschap, tussen Weg naar Rhijnauwen en Sorbonnelaan

Ko Melief (op Meldpunt Fietsersbond) 18 januari: vastgevroren/-gereden sneeuw op fietspad.  Ongeval met ambulance uitruk.

Ventweg Cartesiusweg niet geveegd

Gemelde toestand van 21 december avondspits, dus 18 uur na laatste sneeuwval door Marco Knol (ook Meldpunt Fietsersbond)

Wilhelminapark Loolaantje

Jan van Embden meldt niet behandeld (eerder dan 6 januari 2010)

24 Oktoberplein:

VRI lus blijft onder niet geveegde sneeuwhopen liggen:  geen fietsgroen meer

Gemelde toestand 21 december avondspits door Marco Knol

Knoop Kanaleneiland fietstoeritten NNW-ZZO vv niet geveegd: fietsers op de rijbaan

Jan van der Horst, nasleep sneeuwval 21 december 2009 houdt nog dagen zo aan.

 

Spinozabrug

Fietsstroken niet geveegd: fietsers op de rijbaan

Marco Knol 22 december 2009 (ook op Fietsersbond meldpunt van 1 februari)

Prins Bernhardlaan, Burg. Van Tuylkade

Geveegde sneeuw gedumpt op de fietsstrook. Nasleep dagenlang van  grote sneeuwval van 21 december Jan van der Horst.

Route Zandweg  tot en met Sijpesteinkade

Steven Rooij en Ria Glas 22 december en 6 januari 2009/2010: alle autoluwe stukken niet gestrooid/geveegd delen Zandweg; brug bij park Voorn, route onder A2 door; oprit westzijde Meernbrug; groot stuk Leidse weg Bartoklaan tot Muntbrug; Sijpesteinkade.  Ook op Meldpunt Fietsersbond van 1 februari.

Kanaalweg niet of onvolledig geveegd, gevaarlijk mengen met autoverkeer bij gladheid

Ruud Luttmer 22 december 2009.  Jan van der Horst 7 januari: ook bij dunne sneeuwlagen op veel plaatsen tot ijs gereden.  Sally stelt nadien vast: later toch nog behandeld. Nieuwe problemen gezien Jan van der Horst (met foto's). Op 1 en 2 februari, lang  na afloop van zon 5 cm aan nieuwe sneeuw en herhaald dooien en weer vriezen was de Kanaalweg tot een mengsel van slush en ijs gereden: onbegaanbaar met dank aan het niet vegen en niet strooien (tussen Balijebrug en Socratesbrug)

Rijnkennemerlaan fietspad niet behandeld/ Terwijde veel slechter dan Vleuten:

Dick Wories 18 december 2009.  Was wel sneeuwvrij op 14 januari.

Verlengde Vleutenseweg het nauwe fietspad bedolven onder geveegde sneeuw vanaf de rijbaan. Fietspad Vleutensebaan onbehandeld (valpartijen, lopen)

Dick Wories 18 december 2009

Fiets filevrij route: Demkabrug, Isotopenweg

Melding via Wim Bot: onbehandeld gebleven na de grote sneeuwval van 21 december

Balijelaan, Waalstraat, Kanaalweg

Susanne 1 februari (Meldpunt Fietsersbond). Onbehandelde fietsroutes (of onbehandelde ventwegen/fietsstroken op deze routes red)

Oude Liesboschweg, Seychellen

Annemieke, 15 januari (Meldpunt Fietsersbond). Niet behandelde routes doorgaand fietsverkeer (in GVVP ook als zodanig  aangewezen red)

Rooseveltlaan

Niet behandelde veelal spiegelglad vastgereden lange route (hele winter) Jan van der Horst. (Behoort tot hoofdroutes fiets in GVVP-red.)

Gemeente Utrecht samengevat: RHD ziet alleen fietspaden en dan nog niet alle belangrijke. Wat er verder resteert aan hoofdfietsroutes, inclusief ventwegen, straten binnendoor, vernauwingen en fietsstroken blijven weer onbehandeld net als vroeger.

RHD ruimt ook zeer smal op fietspaden zodat detectielussen worden gemist en toegangen tot verkeerspleinen geblokkeerd raken. Voetgangers op fietsruimte hinderen extra als er maar 1.5 m is geveegd.

RHD slaat fietspad aanlopen naar en aflopen van kruispunten vaak over,  waardoor fietsers onverwacht de rijbaan op moeten.

Streefbeeld Fietsersbond Utrecht Stad:

-  alle fietsroutes uit het GVVP 2005 doen mee in de gladheidsbestrijding.

-  kaartbeeld van de fietsroutes die in de RHD planning zijn opgenomen kenbaar maken aan het publiek op de gemeentesite.  Hele jaar door en bij nieuw schema ook verversen

-  smalle eerste veeggeulen na zware sneeuwval worden naderhand verbreed , te beginnen met de tweerichtingenpaden en wegen uit het fietsnet GVVP 2005.

-  Vegen zodra er meer dan 2 cm sneeuw ligt. De fietsband moet het wegdek blijven raken voor veilige stroefheid.