Nieuwsarchief

7 jul 2010

Vergeet de bergruimte niet!


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Jan van der Horst

Utrecht, 19 mei 2010

Aan de gemeente Utrecht                                          

Stads Ontwikkeling

Afdeling Programma’s

Betreft: zienswijze op concept PvE  nieuwbouw Amethistlaan                  

Geachte heer De Wit,

De Fietsersbond heeft  via de website van het wijkbureau Zuid kennis genomen van de ontwikkelingsplannen voor 47 nieuwe woningen aan de Amethistlaan.   Onderdeel ervan is een regeling voor het parkeren van auto’s.  Er lijkt echter geen aandacht besteed aan het stallen van de fiets van bewoners en bezoekers.  Graag wil de Fietsersbond dit aspect nog eens onder de aandacht brengen. 

Bij de gemeente geniet het stimuleren van het fietsen zoals ons bekend een hoge prioriteit.   Een belangrijke bijdrage daaraan is binnenstedelijke nieuwbouw met voldoende veilige en ergonomische stallingsruimte voor bewoners en bezoekers. 

Zoals u bekend zal zijn, gaat het realiseren van bergruimten voor bewoners tegenwoordig niet meer automatisch via het Bouwbesluit, maar moeten de gemeentebesturen dit bij elk nieuw plan aan het programma van eisen kaderstellend meegeven.  Dit zien we nog niet terug in het conceptprogramma.

Om de gedachten te bepalen: volgens een landelijke richtlijn (CROW, 2006, p. 348)* zou voor bewoners een fietsbergruimte van 10% van de vloeroppervlakte van de woning beschikbaar moeten zijn.  De bergruimte dient het politiekeurmerk Veilig Wonen te halen en minstens zo snel bereikbaar te zijn vanuit huis als de parkeerplaats van de auto.  Voor bezoekers kan gedacht worden aan zoveel klemmen met Fietsparkeurmerk in de openbare ruimte als er plaatsen voor bezoekers per auto zijn, en gelegen in raamzicht vanuit de woningen.

De Fietsersbond hoopt met dit schrijven er alles aan te hebben gedaan om het risico af te dekken dat kansen worden gemist. Graag verneemt de Fietsersbond uw reactie.

Namens het bestuur van de Fietsersbond Utrecht Stad

met vriendelijke groet,

 

 (Voor deze: Jan van der Horst, groep Verkeer)

 

*Bron: Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW/Fietsberaad publicatie 230, Ede 2006  ISBN 906628469-2