Nieuwsarchief

8 jul 2010

Beter te vroeg dan te laat! Rapport strooibeleid aangeboden aan gemeente.


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Moniek

Op 8 juli heeft de Fietsersbond het rapport ‘Beter te vroeg dan te laat’ gepresenteerd, en een wensenlijst aangeboden aan de Utrechtse wethouders.

Helaas kon er geen wethouder aanwezig zijn, maar een ambtenaar nam welwillend het rapport, de wensenlijst en een bezem (vegen werkt beter bij sneeuw dan strooien!) in ontvangst.

De ambtenaar heeft toegezegd het strooibeleid van de afgelopen winter te evalueren, en bij de oplossingen ook de Fietsersbond te betrekken. Ook gaf hij aan dat het strooien van hoofdfietsroutes een zelfde prioriteit heeft als het strooien van hoofdautoroutes!! UIterlijk oktober wordt een rapport aan de Utrechtse raad gepresenteerd.

 Half augustus zullen wij (eindelijk) zelf kennismaken met de nieuwe wethouder, en zal de voortgang op dit dossier zeker onderwerp van gesprek zijn!

 Zie voor het persbericht en het rapport de site van het landelijk bureau: http://www.fietsersbond.nl/urlsearchresults.asp?itemnumber=1

 De brief zoals door ons verstuurd.