Nieuwsarchief

13 okt 2010

Snelle fietsroute voor fiets vermindert autoverkeer


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

Snel

Op een gewone fiets rijdt men gemiddeld 15 kilometer per uur. Met een elektrische fiets is de gemiddelde snelheid minstens  20 km als de fietsroute niet teveel krappe bochten, versmallingen en verkeerslichten heeft. Grotere afstanden komen binnen fietsbereik te liggen, ook voor mensen met een minder goede conditie. Een 92-jarige inwoner van Hilversum fietst dan naar Vleuten.

Wel krijg je op de fietspaden meer snelheidsverschillen: De een zwoegt met een bakfiets met kinderen, de ander flitst met een lig- of elektrische fiets. Fietspaden moeten daarom breder worden zodat je elkaar makkelijker kunt inhalen. 

Vaker op de fiets

De Fietsersbond heeft ook onderzocht hoe het staat met het fietsgebruik in Utrecht. Rond de eeuwwisseling had Utrecht het hoogste fietsgebruik van de vier grote steden. Inmiddels is het gebruik gedaald tot het gemiddelde van Nederland. In 2006 zijn er fietsroutes gekeurd en de resultaten waren slecht: smalle fietsstroken, vaak stoppen voor verkeerslichten, veel omrijden en heel vaak klinkers in plaats van asfalt. Op klinkers moet je harder trappen, wordt je door elkaar gehost en bij regen zijn ze vaak glad. Geen wonder dat mensen de fiets laten staan. In Leiden wordt de helft vaker gefietst dan in Utrecht. Daarnaast zijn er in Utrecht grote stallingsproblemen in het centrum, in woonwijken, bij supermarkten en andere voorzieningen.

Amersfoort

Met betere en snellere fietsroutes verwacht de Fietsersbond dat mensen vaker gaan fietsen. In Amersfoort is men in 2001 begonnen met snelfietsroutes aan te leggen. In 2006 en in 2008 heeft de provincie de aantallen fietsers die de snelwegen rond Amersfoort kruisten geteld. In twee jaar tijd bleek het fietsgebruik met 33% gestegen! Dat zijn dagelijks 13.000 lange fietsritten extra en flink wat autoritten minder. Met snellere en comfortabeler fietsroutes kan dat ook in de regio Utrecht.

Bereikbaar

Vaker fietsen betekent minder vaak met de auto. De Fietsersbond berekent dat dit 18% van de autoritten kan schelen. Van alle autoritten is 60% korter dan 10 kilometer. Met een elektrische fiets op een goede fietsroute doe je dat binnen een half uur, bovendien heeft de fiets vaak een kortere route naar de bestemming, waardoor fietsen weinig extra tijd kost. De wegen raken niet  verstopt waardoor de regio beter bereikbaar wordt. Het scheelt in de files en  geluidsoverlast. En dat er een schonere lucht komt spreekt vanzelf.

Gescheiden

Er moeten dus brede geasfalteerde fietsroutes komen met weinig verkeerslichten en ruime bochten. Dat gaat het beste door de fietsroute niet langs autowegen te leggen want dan heeft elk kruispunt een verkeerslicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de huidige  fietsroute Overvecht-Kanaleneiland die langs de Cartesiusweg en de Marnixlaan loopt. De Fietsersbond wil dat de fietsroutes zoveel mogelijk door woonstraten lopen, langs spoorwegen en kanalen. Die wegen zijn breed genoeg voor twee fietsers naast elkaar in twee richtingen, zijn rustig en hebben weinig kruisingen.

Tussen bijvoorbeeld Houten en IJsselstein, hemelsbreed 9 km, met een elektrische fiets in 22 minuten te doen, ontbreken fietsroutes. Er zijn forse investeringen nodig om een goed netwerk van snelle fietsroutes in de regio te maken.

De Fietsersbond heeft van veel bestaande routes de gebreken op een rijtje gezet. Ook wil ze  samen met het BRU en de gemeenten een hoofdfietsroutenetwerk vaststellen. Daarna moeten de snelle routes natuurlijk ook worden ingericht of aangelegd. De Fietsersbond wil daarom dat de snelwegen niet worden verbreed maar dat het geld wordt besteed aan openbaar vervoer en fietsroutes. Meer met bus, tram en fiets en minder met de auto: dan verdwijnen de files ook. Met bredere snelwegen trek je extra verkeer aan., waardoor de stad nog meer verstopt raakt.

Korte versie van het rapport.

Lange versie van het rapport.

Marnixlaan, deel van de stadsrondweg: het fietspad eindigt vlak voor de kruising met de Amsterdamse-straatweg. Dit is de enige fietsverbinding van Kanaleneiland of Leidsche Rijn naar Overvecht.

De Fietskracht van Utrecht is een onderdeel van de Kracht van Utrecht, die hier  http://www.utrechtanders.nl/ te downloaden is.
Binnen de Kracht van Utrecht ontwikkelen bewoners alternatieven voor de uitbreiding van de snelwegen. We willen voorkomen dat de extra snelwegen zóveel extra verkeer aantrekken dat de afritten en de wegen in de stad volledig verstopt raken en Utrecht onbereikbaar wordt. Over de gevolgen voor de luchtkwaliteit, lawaai en de groene ruimte hebben we het dan nog niet eens.
Rijkswaterstaat gaat er in de uitbreidingsplannen voor de snelwegen van uit dat verkeer dat de afrit verlaat in een zwart gat verdwijnt.

Om de alternatieven van de Kracht van Utrecht professioneel met de snelwegplannen te laten vergelijken qua kosten en baten is geld nodig. Ook maken de vrijwilligers organisatiekosten.Donaties zijn daarom meer dan welkom op rekening 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. (Soesa). De stichting is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi).