Nieuwsarchief

26 okt 2010

Stationsplan: fietsen over klinkers


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Jan van der Horst

De grote ombouw van de wegen en pleinen om het Centraal Station nadert, nu van de deelgebieden stuk voor stuk ontwerptekeningen worden vrijgegeven.  Al bij het ontwerp voor de Catharijnesingel heeft de Fietsersbond het stadsbestuur gewaarschuwd voor de gevolgen van de geplande klinkerfietspaden en kabeles en leidingen onder fietspaden. En er rijden ook nog eens de brommers op het fietspad.

Dat alles trekt een zware wissel op de begaanbaarheid van de fietspaden en vergroot de kans op verstoring door onderhoud aan kabels en leidingen. Bordjes 'fietsers afstappen' en 'fietsers omrijden' zullen (ook) in de toekomst de goede voornemens van de gemeente met de fiets onderstrepen.  Bij de Project Organisatie Stationsgebied wordt deze grove discriminatie van de fietser (bus en auto krijgen wel asfalt, hun rijbanen worden vrij van kabels en leidingen) niet eens meer goedgepraat: er wordt slechts verwezen naar 'stedenbouwkundige uitgangspunten' en 'bereikbaarheid van kabels en leidingen'.  Bijkbaar hadden de fietsbetrokken ambtenaren in het planproces geen fluit te vertellen of waren niet aanwezig. En voor het stadsbestuur is het wegdek van fietspaden en brommerterreur op fietspaden een detailkwestie, waarover niemand moeilijk wil doen.  En zo krijgen we straks in een climaxgebied van fietsdrukte te maken met een hobbelig en verstoord fietspadennet, met scheurende brommers erop.