Recent nieuws

12 nov 2010

Fietsersbond wil meer fietsparkeerplekken in nieuwe stationsgebied


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

Op 5 november heeft het Utrechtse college van B&W nieuwe plannen bekendgemaakt voor het fietsparkeren in het stationsgebied. Het college wil 22.000 duurzame, aantrekkelijke en sociaal veilige fietsparkeerplekken rond de nieuwe ov-terminal Utrecht Centraal realiseren.

De Fietsersbond onderschrijft de noodzaak van een ambitieus plan voor fietsparkeren in het Utrechtse stationsgebied. Door de groei van het aantal mensen dat met de fiets naar het station komt, moeten er veel meer en kwalitatief betere fietsparkeerplekken komen. Hoewel de gemeente Utrecht met dit plan een impuls geeft aan het fietsparkeren bij Utrecht Centraal, vindt de Fietsersbond de voorgestelde 22.000 plekken echter onvoldoende om aan de toekomstige vraag te voldoen. Er staan nu al 19.000 fietsen in en rond het station gestald en NS verwacht bijna een verdubbeling van het reizigersaantal. De bond kan zich evenmin vinden in het voornemen om alleen betaalde plekken te realiseren en dringt aan op een variant met (deels) gratis parkeren.

De komende twee maanden wordt een plan van aanpak gemaakt door het Rijk, NS, ProRail en gemeenten, waarbij bewoners en belanghebbenden om advies zal worden gevraagd. De Fietsersbond zal zich daarbij positief uitspreken over een kwaliteitsimpuls voor het fietsparkeren bij Utrecht Centraal, maar negatief over het voorgestelde betaalde beheerregime en zal verder aandringen op het creƫren van meer fietsparkeerplekken en reserveruimte. Alleen zo kan Utrecht de ov- en fietsstad van Nederland worden.

De uitgebreide reactie van de Fietsersbond is te vinden op: www.fietsersbond.nl/fiets-verkeer/fiets-en-trein/stationsstallingen/reactie-op-plannen-fietsparkeren-utrecht-centraal#plan