Recent nieuws

22 dec 2010

Herenroute toegevoegd aan strooikaart


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

Vanaf vandaag maakt de Herenroute onderdeel uit van de hoofdfietsroutes waarop gladheid wordt bestreden. De Herenroute is een alternatieve route door het centrum richting het oosten van de stad, door de Fietsersbond in 2008 bedacht naar aanleiding van werkzaamheden op het Smakkelaarsveld. De route loopt onder andere via de Haverstraat, Hamburgerstraat en Herenstraat.

Tijdens de strenge winter van vorig jaar bleek dat op enkele belangrijke schakels in het fietsnetwerk niet werd gestrooid. Daarop heeft de gemeente de strooiroutes aangevuld met onder andere de Kanaalweg, Leidseweg en Zandweg. De Fietsersbond is blij dat aan dit rijtje nu ook de veel gebruikte Herenroute is toegevoegd.

Voor wie daadwerkelijk van plan is de Herenroute te nemen, is het goed om te weten waar precies wordt gestrooid, aangezien er verschillende mogelijkheden zijn om deze route te fietsen. De strooiwagens rijden over de Mariaplaats en een stukje van de Springweg, dus niet via de Walsteeg. Daarna gaat het verder via de drie H’s: Haverstraat, Hamburgerstraat en Herenstraat. Na het Lepelenburg zijn de Maliesingel en de ventwegen van de Maliebaan gestrooid, echter niet de Parkstraat en de Mgr. van de Weteringstraat. Op de kaart hieronder staat de exacte route van de strooiwagen.

 Strooikaart voor de Herenroute
Strooikaart voor de Herenroute. Bron: www.utrecht.nl/gladheid

Tot nu toe zijn er deze winter ruim dertig meldingen van gladheid bij de Fietsersbond Utrecht binnengekomen. Aan de hand van deze meldingen doen wij de gemeente aanbevelingen om de strooikaart uit te breiden. De ervaring is dat de gemeente openstaat voor feedback en ook bereid is om strooiroutes aan te passen. Dat wil echter nog niet zeggen dat alle wensen van de Fietsersbond kunnen worden vervuld. Strooien vergt de inzet van veel menskracht en materieel, wat allebei niet onbeperkt aanwezig is.

Uit de meldingen blijkt verder dat de gladheidsbestrijding op fietspaden soms onvoldoende effectief is. Dat komt doordat de dunne fietsbanden het strooizout niet goed met de sneeuw vermengen, zoals bij autobanden wel het geval is. De vraag dringt zich dan ook op of er geen andere methode nodig is om gladheid op fietsroutes te bestrijden. Ook hierover is de Fietsersbond met de gemeente in gesprek. Het wegborstelen van de sneeuw lijkt een interessante optie, maar dat is een oplossing die niet op korte termijn (dit seizoen) kan worden gerealiseerd.

Links: