Nieuwsarchief

6 apr 2011

Snelle fietsroutes helpen files voorkomen


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Erik Aarts

Mensen fietsen graag, niet zelden puur voor hun plezier. Toch is nog altijd 60% van de autoritten korter dan tien kilometer, een afstand die voor de meeste mensen gemakkelijk per (elektrische) fiets is af te leggen. Op de korte afstand is er dus nog veel terrein te winnen voor de fiets. Dat kan door bijvoorbeeld stoplichtvrije fietsroutes aan te leggen. Deze en andere maatregelen blijken bijzonder effectief te zijn. De onderzoekers van Movares berekenden dat met gerichte investeringen in fiets en openbaar vervoer zo’n 10% van de autoritten verdwijnt. Op de korte afstand stappen automobilisten vooral over op de fiets.

De verkeerskundigen van Movares baseren hun conclusies op een doorrekening van het maatregelenpakket Kracht van Utrecht 2.0. Hierin staan voorstellen om de regio Utrecht bereikbaar te houden. Kenmerkend voor deze voorstellen is dat ze goed op elkaar zijn afgestemd en daardoor beter werken dan ad-hocmaatregelen. Zo wordt het autogebruik ontmoedigd door tol te heffen aan de rand van de stad. Daarvoor in de plaats komen er snelle fietsroutes en hoogwaardige ov-verbindingen.

De effecten van 10% minder autoverkeer zijn aanzienlijk. Met een paar auto’s minder op de weg verbetert de doorstroming flink. Wie wel eens in de herfstvakantie naar zijn werk is gereden, zal dat zeker herkennen. Een betere verkeersdoorstroming is bovendien gunstig voor de gezondheid, aangezien files een belangrijke veroorzaker zijn van luchtvervuiling. Ook zal het aantal voertuigverliesuren (de tijd van het nutteloos in de rij staan) drastisch afnemen. Movares berekende voor de Utrechtse regio dat alleen al in de avondspits ruim 7500 voertuigverliesuren kunnen worden voorkomen. Elke werkdag opnieuw.

Dat snelle fietsroutes tot minder autoverkeer leiden, staat ook voor de Fietsersbond Utrecht als een paal boven water. Daar denkt men dat de conclusies van Movares zelfs nog aan de voorzichtige kant zijn. De berekeningen gaan er namelijk van uit dat fietsen door allerlei maatregelen gemiddeld 10% sneller kan worden. De Fietsersbond vindt dat een lage schatting en wijst op de enorme opmars van de elektrische fiets, waardoor op stoplichtvrije routes tot wel 50% sneller kan worden gereden. Fietsen van de Meern naar de Uithof kan dan in een half uur.

De aanleg van een snel fietsnetwerk staat of valt met het aantal stoplichten dat een fietser op zijn route tegenkomt. Op dit moment liggen veel belangrijke fietsroutes langs doorgaande wegen voor autoverkeer, met een stoplicht bij vrijwel elke zijstraat. Fietsen schiet zo niet op, zelfs niet op een elektrische fiets. De Fietsersbond Utrecht wil daarom een ommezwaai in het denken over fietsinfrastructuur. Fietsroutes horen gescheiden te worden van autoroutes, zodat er alleen stoplichten nodig zijn op plaatsen waar een fietsroute een drukke autoroute kruist. Dergelijke routes moeten veelal ‘binnendoor’ worden geleid met hier en daar een brug of tunnel, zodat fietsen echt snel wordt. En vooral ook leuk blijft.