Recent nieuws

18 mei 2011

Snelfietsnetwerk ontbreekt in ruimtelijke plannen regio


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

Onlangs verscheen een conceptvisie op de vraag waar het met de ruimtelijke ordening in de regio Utrecht naartoe moet. De negen gemeenten die deel uitmaken van de regio Utrecht zullen deze visie binnenkort bespreken. Dit doen zij in het regionale samenwerkingsverband Bestuur Regio Utrecht (BRU).

In een open brief hebben de Fietsersbond en het burgerinitiatief Kracht van Utrecht de gemeenten alvast wat stof tot nadenken gegeven. Zo staat er in de visie niets over een snelfietsnetwerk, terwijl uit onderzoek is gebleken dat een goede fietsinfrastructuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid en luchtkwaliteit in de regio Utrecht. Daarnaast leiden de plannen in de visie tot het bouwen van woningen in de buitengebieden, zoals in het nog te ontwikkelen Rijnenburg. Dat is om twee redenen een gemiste kans. Ten eerste zullen de komende tijd veel kantoorpanden leeg komen te staan, die net zo goed tot woningen kunnen worden omgebouwd. Ten tweede maakt bouwen in de buitengebieden steden er niet compacter op, waardoor meer mensen de auto zullen gebruiken.