Recent nieuws

21 jul 2011

Toch asfalt op hoofdfietsroutes stationsgebied


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

Het stationsgebied wordt flink aangepakt; dat zal niemand zijn ontgaan. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op de Croeselaan, waar voor het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank de zogeheten esplanade (een brede wandelzone) wordt aangelegd. Direct naast de esplanade komt een nieuw tweerichtingenfietspad.

In het oorspronkelijke ontwerp voor dit fietspad waren klinkers gepland, hetgeen strijdig is met het gemeentebeleid om hoofdfietsroutes in rood asfalt uit te voeren. Na kritiek van de Fietsersbond en schriftelijke vragen van D66 heeft het college alsnog besloten om ook op de Croeselaan voor asfalt te kiezen.

In Nederland bestaat ongeveer de helft van de wegen waar fietsers gebruik van maken nog uit klinkers of tegels. Jammer, want asfalt fietst een stuk prettiger. Dat blijkt ook uit onderzoek naar verschillende wegverhardingen, waarbij fietsers aan asfalt het hoogste rapportcijfer gaven. De reden dat asfalt zo populair is onder fietsers, heeft te maken met het feit dat asfalt vlak is en weinig trillingshinder veroorzaakt. Bij klinkers daarentegen zorgen openingen in het wegdek en trillingen voor een grotere weerstand tijdens het fietsen waardoor je harder moet trappen. Voor sommige mensen, zoals reumapatiënten, kunnen deze trillingen zelfs pijnlijk zijn.