Recent nieuws

18 aug 2011

Gemeente Utrecht niet genomineerd voor Fietsstad 2011


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

Utrecht wordt geen Fietsstad 2011. Onderzoekers van het landelijk bureau van de Fietsersbond hebben onlangs vijf andere kandidaat-gemeenten genomineerd. Voor onze afdeling komt dit niet onverwacht. Voorzitter Bert Warmelink: “De laatste jaren heeft de gemeente wel het een en ander gedaan om het fietsen te verbeteren. Er zijn echter nog veel verbeteringen nodig. Utrecht is bepaald nog niet klaar voor de titel Fietsstad 2011, maar als de gemeente de ambities uit het collegeprogramma waarmaakt, dan zijn wij ervan overtuigd dat zij bij een volgende Fietsstadverkiezing een veel grotere kans maakt. Daarom roepen wij de gemeente op om voortvarend door te gaan met het verbeteren van het fietsklimaat.”

Fietsstad 2011

De verkiezing van de Fietsstad 2011 is een initiatief van de Fietsersbond. De titel wordt door een onafhankelijke jury toegekend aan de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland. Er wordt hierbij gelet op alles wat er voor de fiets wordt gedaan, met extra aandacht voor het thema “onderweg naar school”. De genomineerde gemeenten zijn: Den Bosch, Harderwijk, Houten, Groningen en Pijnacker-Nootdorp. Op de website www.fietsstad2011.nl kunnen fietsers hun mening geven over de nominaties. Bezoekers kunnen ook stemmen op hun eigen favoriet. De winnaar wordt op 17 november bekendgemaakt.

Verbeterpunten

Elke gemeente die zich voor de verkiezing heeft aangemeld, ontvangt van de Fietsersbond een rapport met lokale aanbevelingen. Wij zijn erg benieuwd naar dit rapport en vragen de gemeente met de aanbevelingen aan de slag te gaan en het rapport te bespreken met de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop meldt het landelijk bureau van de Fietsersbond dat het belangrijk is dat Utrecht de komende jaren vooral investeert in de volgende verbeteringen: 1. een hoogwaardig hoofdfietsroutenet, 2. voldoende (gratis) fietsenstallingen in het stationsgebied en 3. het realiseren van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Fietsen naar school

“Fietsen naar school in een vertrouwde omgeving is een belangrijke manier om ervaring op te doen met fietsen en met verkeer. De gemeente is zich hier gelukkig van bewust. Om te zorgen dat mensen van alle leeftijden blijven fietsen is het ook van belang om te kijken naar de fietsroutes naar belangrijke bestemmingen zoals winkelcentra, openbaar vervoer, sportaccommodaties en andere publieke voorzieningen,” aldus Bert Warmelink. “Wij gaan samen met de gemeente daar verder aan werken.”