Recent nieuws

11 mrt 2012

Utrechtse Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid opgericht


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

Op 29 februari 2012 is in het stadhuis de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid opgericht. De Adviesgroep zal het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren over alle
kwesties die te maken hebben met luchtverontreiniging in de stad Utrecht.

De Adviesgroep wil een groep zijn van, voor en door burgers, onafhankelijk van de gemeente. Iedereen die zich in wil zetten voor schone lucht en gezondheid in Utrecht is welkom. De bijeenkomsten zijn openbaar.

De doelen van de Adviesgroep zijn:
(1) informatie verzamelen en verspreiden over luchtverontreiniging, de relatie met het verkeer en de
schade die door vervuilde lucht (met name roet) wordt toegebracht aan de gezondheid;
(2) adviseren van en betrekken van bewoners bij initiatieven om de lucht schoner te krijgen;
(3) adviseren van en overleggen met wethouders en de gemeenteraad, o.a. over de te nemen
maatregelen.

De volgende bijeenkomst van de Adviesgroep is op 15 maart. Er vindt dan een overleg plaats met
de wethouder voor verkeer en luchtkwaliteit, Frits Lintmeijer. Aanvang 20.00 uur in het stadhuis.
Iedereen is welkom, maar aanmelding vooraf is gewenst: schoneluchtutrecht@gmail.com.