Recent nieuws

14 aug 2012

Betere afstelling verkeerslichten voor schone lucht


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

De Fietsersbond Utrecht heeft deze zomer op verzoek van verkeerswethouder Frits Lintmeijer klachten over verkeerslichten geïnventariseerd onder haar leden. De resultaten zullen op 27 augustus worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid.

Verkeerslichten en fietsen

Tijdens de presentatie zullen een paar specifieke kruispunten worden toegelicht aan de hand van filmpjes. Rijden fietsers massaal door rood? En als dat zo is, waarom gebeuren daar zo weinig ongelukken mee? Staan fietsers vaak lang voor niets te wachten of lijkt dat maar zo? Kunnen verkeerslichten beter worden afgesteld voor fietsers? Wat betekent dat voor het autoverkeer? Zou het schelen voor de gezondheid als er bijvoorbeeld 10% meer gefietst wordt en kan een betere afstelling van verkeerslichten daaraan bijdragen?

Verkeerslichten en luchtkwaliteit

Langzaam rijdende en stilstaande auto’s zijn een grote bron van luchtvervuiling. De afstelling van verkeerslichten is vrij gemakkelijk te wijzigen en is daarmee een maatregel die op korte termijn kan worden uitgevoerd om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Moeten we het aantal groene golven uitbreiden of juist verkeer dat de stad in wil doseren (laten wachten)? Of beide? En is doseren wel effectief of is dat puur ‘autootje pesten’? Daalt het aantal auto’s erdoor, ten gunste van fiets en/of ov?

De gemeente Maastricht doseert al jarenlang verkeer dat de stad in wil. Maastricht is voor de tweede maal uitgeroepen tot verkeerslichtenstad, omdat het oponthoud voor alle verkeersdeelnemers in die gemeente zo ontzettend laag is. De gemeente Utrecht heeft ook aangegeven verkeer vanaf de snelweg de stad in te willen gaan doseren, als een van de aanvullende maatregelen voor luchtkwaliteit (zie pag. 2, voorlaatste alinea, van deze brief van het college van b&w).

Plaats en tijd

U kunt de bijeenkomst van de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid bijwonen op maandag 27 augustus om 19:30 uur in de Grote zaal van KEZ (Kanalen Eiland Zuid), Marco Pololaan 115-117. Einde 22 uur. Na de presentaties is er gelegenheid voor discussie.