Recent nieuws

10 sep 2012

Nogmaals stoplichten: waar wachten we op?


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

In juni plaatsten we een oproep in onze nieuwsbrief om slecht afgestelde stoplichten bij ons te melden. Achttien fietsers reageerden en sommigen stuurden zelfs een hele lijst met persoonlijke stoplichtergernissen. Aangevuld met eigen waarnemingen kwamen we zo tot een overzicht van meer dan zestig probleemstoplichten in de stad Utrecht, voorzien van foto- en filmmateriaal. Enkele interessante filmpjes:

  • http://youtu.be/KEdLQU-5itU (grote ‘gaten’ in de stroom auto’s, waardoor fietsers zinloos wachten)
  • http://youtu.be/9BpULV3yGxM (een enkele linksafslaande auto verhindert dat bus en auto gelijktijdig groen krijgen, wat de cyclus onnodig lang maakt)
  • http://youtu.be/MOOy5ar898Y (bus krijgt al groen terwijl passagiers nog in- en uitstappen; als de bus weg is, moeten fietsers nog 20 seconden wachten)

Het onderwerp ‘stoplichten’ leeft blijkbaar sterk in onze stad. En dat is ook niet gek. Uit eerder onderzoek bleek dat fietsers in Utrecht maar liefst 42 seconden per afgelegde kilometer oponthoud hebben, wat erg lang is ten opzichte van andere steden: in de helft van de onderzochte steden bedraagt het oponthoud slechts 15 seconden of minder. Het verschil tussen Utrecht en andere steden is vooral te verklaren doordat Utrecht uitzonderlijk véél stoplichten per kilometer heeft. Daarom moet goed worden bekeken welke stoplichten overbodig zijn en dus weggehaald kunnen worden.

Maar ook als stoplichten niet overbodig zijn, valt er vaak nog veel te verbeteren:

  • Geef fietsers twee keer per cyclus kort groen in plaats van één keer lang.
  • Zorg ervoor dat bussen niet een detectielus activeren op het moment dat er passagiers in- en uitstappen.
  • Pas groene golven voor auto’s aan het verkeersaanbod aan. Nu zijn veel groene golven uitsluitend gebaseerd op het drukste moment van de dag. De programmatuur gaat daardoor uit van een lange sliert auto’s, terwijl dit op rustige momenten helemaal niet realistisch is. Gevolg: fietsers staan voor niets te wachten.
  • Repareer defecte detectielussen.

Onze bevindingen staan in een rapport dat we maandagavond aan verkeerswethouder Lintmeijer hebben aangeboden. Tijdens deze avond, georganiseerd in samenwerking met de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid, waren ook ambtenaren van de gemeente en deskundigen van adviesbureau Goudappel Coffeng aanwezig. Deze laatsten presenteerden een inspirerend verhaal over het verkeersbeleid in Maastricht, dat is uitgeroepen tot Verkeerslichtenstad 2012.

Meer lezen

De lijst met stoplichtmeldingen die we deze zomer ontvingen (inclusief foto's en filmpjes)
Presentatie over bovenstaande lijst op 27 augustus 2012
Ons rapport Fietsers en verkeerslichten in Utrecht. Waar wachten we op?
Presentatie over bovenstaand rapport op 27 augustus 2012
Het verslag van de bijeenkomst op 27 augustus 2012

In de media

Item in Hart van Nederland over ons stoplichtenonderzoek
Interview
op Traffic Radio (mp3)
Artikel en audiofragment
op RTV Utrecht
Artikel
in het Algemeen Dagblad
Artikel op DeStadUtrecht.nl

Ria Glas overhandigt het rapport Fietsers en verkeerslichten in Utrecht. Waar wachten we op? aan verkeerswethouder Lintmeijer.