Recent nieuws

26 okt 2012

Gemeente Utrecht laat fietsers vallen


Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Guido

Al drie winters op een rij breken fietsers in Utrecht hun botten op fietsroutes die na een sneeuwbui spiegelglad zijn geworden. Afgelopen maandag bleek uit een brief van wethouder de Rijk dat de gladheidsbestrijding ook de komende winter niet zal verbeteren. Wij vinden dit onverantwoord.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg. Sneeuw moet volgens landelijke richtlijnen binnen 3,5 uur van de fietsroutes worden verwijderd. Toch waren afgelopen winter de fietsroutes in Utrecht na drie dagen nog steeds slecht begaanbaar. In de ons omringende gemeenten waren de routes wél tijdig schoon, terwijl het daar echt niet minder heeft gesneeuwd.

Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij een valpartij belanden fietsers al gauw met gebroken ledematen in het ziekenhuis. Vooral voor ouderen kan zo’n valpartij het begin zijn van lang getob met de gezondheid. Naast het persoonlijke leed komen daar hoge ziektekosten bij, evenals de kosten van ziekteverzuim.

Voor ons is de maat nu vol. In mei hebben we een noodkreet geuit richting de gemeenteraad. Inmiddels zijn we vijf maanden verder en nog steeds heeft Utrecht de gladheidsbestrijding niet op orde. Het gebrek aan daadkracht staat in schril contrast met de wens van het college om van Utrecht dé fietsstad te maken. De gemeente wil de gladheidsbestrijding op zich wel verbeteren maar trekt er geen geld voor uit en maakt er geen haast mee. Dat is onacceptabel. Elke fietser die in het ziekenhuis belandt, is er een te veel.

Wij willen dat de gemeente de fietsroutes na sneeuwval vlot en goed schoonmaakt. Dit gaat uitstekend met borstelen, een techniek die ook op een oneffen wegdek goed werkt. Ook wethouder de Rijk zet in op borstelen, maar wil eerst een proef doen om inzicht te krijgen in de kosten. Dit is onbegrijpelijk. Gegevens zoals rijsnelheid kunnen eenvoudig worden opgevraagd in steden die al ervaring hebben met borstelen.

Wij willen daarom dat de gemeente deze winter al begint met borstelen, ook als de planning daar nog niet helemaal op is voorbereid. Misschien lukt het de eerste keer nog niet zo goed om aan de norm van 3,5 uur te voldoen. Maar zelfs als de routes pas na 5 uur schoon zijn geborsteld, is dat al een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij de gemeente de routes weliswaar in 3,5 uur langsrijdt, maar er toch nog dagenlang sneeuw en ijs op die routes ligt.

De extra kosten van een betere gladheidsbestrijding komen volgens de gemeente neer op een kwartje per inwoner. Hopelijk stelt de raad dat geld beschikbaar in de begroting voor 2013, zodat de gemeente orde op zaken kan stellen. Vóór het begint te sneeuwen.

De Croeselaan op 6 februari 2012, drie dagen na de sneeuw